Category: Taxi Service

  • Taxi Ruma Aerodrom i vangradski prevoz

    Sve o vaučerima za taksi prevoz od aerodroma “Nikola Tesla” do raznih delova grada U okviru materijala “Istraživanje karakteristika transportnih zahteva vožnji i definisanje potrebnog broja taksi vozača na teritoriji grada Beograda”, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Institut za saobraćaj, novembar 2004 godine, dat je niz podataka o broju taksi vozila na 1000 stanovnika u…